Informace – Obnova travních porostů

Publikováno: 26.7.2019

Jako většina zemědělců řeší i tato společnost z důvodu dlouhodobého sucha nedostatek krmiv pro odchov skotu. Stávající druhová skladba travního porostu neumožňuje docílit vyšších výnosů kvalitní píce.

Na základě četných dotazů z řad občanů ohledně rozorání lučních porostů v okolí obcí Chocenice a Zdemyslice, informuje Zemědělská společnost Komorno, a.s. o následujících postupech při jejich obnově.  

Do poloviny srpna bude pozemek oset směsí zlepšujících plodin a po jejich sklizni v červu následujícího roku bude travní porost obnoven.

Veškeré změny probíhají v souladu s platnou legislativou a souhlasem Státního zemědělského a intervenčního fondu.

V Chocenicích dne 25. 7. 2019                                Ing. Jaroslav Mencl (vedoucí výroby)

31.5.2022

Fotografie z polního dne firmy Horsch

Zde si můžete prohlédnout fotografie z polního dne firmy Horsch. ...

Detail …

12.1.2022

České zemědělství a potravinářská výroba v ČR před Zeleným údělem a po jeho implementaci

Prezentace ing. Zdeňka Jandejska, CSc., člena představenstva Agrární komory ČR. ...

Detail …

12.1.2022

Proč budou zemědělci demonstrovat?

V přiloženém dokumentu si můžete přečíst vyjádření Agrární komory České republiky k chystaným změnám v zemědělské politice. ...

Detail …