Informace – Obnova travních porostů

Publikováno: 26.7.2019

Jako většina zemědělců řeší i tato společnost z důvodu dlouhodobého sucha nedostatek krmiv pro odchov skotu. Stávající druhová skladba travního porostu neumožňuje docílit vyšších výnosů kvalitní píce.

Na základě četných dotazů z řad občanů ohledně rozorání lučních porostů v okolí obcí Chocenice a Zdemyslice, informuje Zemědělská společnost Komorno, a.s. o následujících postupech při jejich obnově.  

Do poloviny srpna bude pozemek oset směsí zlepšujících plodin a po jejich sklizni v červu následujícího roku bude travní porost obnoven.

Veškeré změny probíhají v souladu s platnou legislativou a souhlasem Státního zemědělského a intervenčního fondu.

V Chocenicích dne 25. 7. 2019                                Ing. Jaroslav Mencl (vedoucí výroby)

16.6.2021

Nařízení pro konání zasedání a voleb do orgánů právnických osob

Pro akcionáře Zemědělské společnosti Komorno, a.s. níže přikládáme informaci podle které Ministerstvo zdravotnictví podmiňuje možnou účast na Valné hromadě společnosti dne 30.06.2021. Při změně podmínek sdělení upřesníme. V Chocenicích 16.06.2021 ...

Detail …

12.5.2021

Informace o aplikaci přípravků na ochranu rostlin v porostech řepky v roce 2021

V období května budou naší společností sólově aplikovány přípravky na ochranu rostlin do kvetoucích porostů řepky proti hlízence obecné. Jedná se o přípravky, které nejsou pro včely klasifikované jako nebezpečné a jejich aplikace je dle platné registrace určena do růstové fáze BBCH 60 až 65, tj. od začátku kvetení až do plného k větu, kdy dochází k opadu prvních ...

Detail …

4.5.2020

Sdělení zaměstnancům Zemědělské společnosti, a.s. a obchodním partnerům

Po nedávných změnách v organizační a řídící struktuře Zemědělské společnosti Komorno, a.s., spojených s ustavením vedoucího zemědělské výroby pana Ing. Jaroslava Mencla a ukončením pracovního poměru paní Ing. Terezy Kozákové sděluji, že s platností od 1. května 2020 jmenuji do funkčního zařazení vedoucí úseku RV – paní Ing. Ivetu Zahálkovou vedoucí úseku ŽV – pana Ivana Haase V Chocenicích ...

Detail …