Informace – Obnova travních porostů

Publikováno: 26.7.2019

Jako většina zemědělců řeší i tato společnost z důvodu dlouhodobého sucha nedostatek krmiv pro odchov skotu. Stávající druhová skladba travního porostu neumožňuje docílit vyšších výnosů kvalitní píce.

Na základě četných dotazů z řad občanů ohledně rozorání lučních porostů v okolí obcí Chocenice a Zdemyslice, informuje Zemědělská společnost Komorno, a.s. o následujících postupech při jejich obnově.  

Do poloviny srpna bude pozemek oset směsí zlepšujících plodin a po jejich sklizni v červu následujícího roku bude travní porost obnoven.

Veškeré změny probíhají v souladu s platnou legislativou a souhlasem Státního zemědělského a intervenčního fondu.

V Chocenicích dne 25. 7. 2019                                Ing. Jaroslav Mencl (vedoucí výroby)

26.7.2019

Informace - Obnova travních porostů

Jako většina zemědělců řeší i tato společnost z důvodu dlouhodobého sucha nedostatek krmiv pro odchov skotu. Stávající druhová skladba travního porostu neumožňuje docílit vyšších výnosů kvalitní píce. Na základě četných dotazů z řad občanů ohledně rozorání lučních porostů v okolí obcí Chocenice a Zdemyslice, informuje Zemědělská společnost Komorno, a.s. o následujících postupech při jejich obnově.   Do poloviny srpna ...

Detail …

24.7.2019

Prodej krmného obilí

Zemědělská společnost Komorno nabízí odprodej krmného obilí – pšenice, ječmen. Cena krmného obilí: 480,- Kč/q vč. DPH. Prodej se uskuteční v termínech: Pátek 6. 9. 2019 od 12:00 do 17:00 hod. Sobota 7. 9. 2019 od 08:00 do 12:00 hod. Prodej obilovin se uskuteční v Chocenicích jen na základě zaplacení v pokladně a jen do ...

Detail …

22.1.2019

Prodej českého kmínu a máku

Zemědělská společnost Komorno, a.s. v nabízí prodej českého kmínu a máku ...

Detail …