Pro akcionáře

Kontakty

Konání valné hromady Zemědělské společnosti Komorno, a.s.

Vážení akcionáři,

Představenstvo akciové společnosti Zemědělská společnost Komorno, a.s. se sídlem Chocenice 146, 336 01 Blovice oznamuje konání řádné Valné hromady společnosti, která bude v úterý 30. června 2020 v 17,00 hodin v sídle společnosti v Chocenicích.

Pro snížení rizika koronavirové infekce COVID-19 bude Valná hromada konána:

  • za dodržení přísných hygienických podmínek platných ke dni 30. 6. 2020 (dezinfekce, roušky, minimální počet židlí a jejich rozmístění v sále atd.)
  • podpisem prezenční listiny akcionář také čestně prohlašuje, že v posledních dvou týdnech se u něho neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
  • NEBUDE podáváno žádné OBČERSTVENÍ
  • pro účast na Valné hromadě a snížení počtu akcionářů žádá představenstvo v maximální míře využít plnou moc a být zastupován zmocněncem
  • program jednání bude obsahově omezen jen na nezbytné legislativní náležitosti a opatření potřebná ke schválení Valnou hromadou
  • délka jednání bude oproti minulým letům minimalizována a předpokládá se časový rozsah do 35 minut

S pozdravem

Ing. Václav Mašát

předseda představenstva

Zemědělská společnost Komorno, a.s.

Chocenice 146, 336  01  Blovice

IČ: 25205773, DIČ: CZ25205773

komorno@komorno.cz

tel. 371522556, 371522740


Zpráva o podnikatelské činnosti ZS Komorno za rok 2019

Více informací naleznete v PDF dokumentu


Zpráva o podnikatelské činnosti ZS Komorno za rok 2018

Více informací naleznete v PDF dokumentu.


Zpráva o podnikatelské činnosti ZS Komorno za rok 2017

Více informací naleznete v PDF dokumentu.


Zpráva o podnikatelské činnosti ZS Komorno za rok 2016

Více informací naleznete v PDF dokumentu.


Zpráva o podnikatelské činnosti ZS Komorno za rok 2015

Více informací naleznete v PDF dokumentu.


Účetní uzávěrka za rok 2014

Více informací naleznete v PDF dokumentu.


Základem našeho osevního postupu jsou obiloviny, řepka a kukuřice na siláž.