Pro akcionáře

Kontakty

Nařízení pro konání zasedání a voleb do orgánů právnických osob

Pro akcionáře Zemědělské společnosti Komorno, a.s. níže přikládáme informaci podle které Ministerstvo zdravotnictví podmiňuje možnou účast na Valné hromadě společnosti dne 30.06.2021.

Při změně podmínek sdělení upřesníme.

Konání valné hromady Zemědělské společnosti Komorno, a.s.

Vážení akcionáři,

Představenstvo akciové společnosti Zemědělská společnost Komorno, a.s. se sídlem Chocenice 146, 336 01 Blovice oznamuje konání řádné Valné hromady společnosti, která se uskuteční ve středu 30. června 2021 od 17,00 hodin v sídle společnosti v Chocenicích. Prezence akcionářů bude probíhat od 16:30.

Pro snížení rizika koronavirové infekce COVID-19 bude Valná hromada konána:

  • za dodržení hygienicko – epidemiologických podmínek vládního nařízení platného ke dni 30. 6. 2021 (maximální možný počet osob v uzavřeném prostoru, platné negativní testy, dezinfekce, respirátory, maximální počet židlí a jejich rozmístění v sále atd.)
  • nebude-li akcionář splňovat dané požadavky, nebude mu umožněna účast na jednání valné hromady
  • hygienicko – epidemiologické podmínky vládního nařízení budou předem zveřejněny na webových stránkách společnosti ZS Komorno, a.s. (www.komorno.cz)
  • NEBUDE podáváno žádné OBČERSTVENÍ
  • pro účast na Valné hromadě a snížení počtu akcionářů žádá představenstvo v maximální míře využít plnou moc a být zastupován zmocněncem
  • program jednání bude obsahově omezen jen na nezbytné legislativní náležitosti a opatření potřebná ke schválení Valnou hromadou
  • délka jednání bude oproti minulým letům minimalizována a předpokládá se časový rozsah do 60 minut

S pozdravem

Ing. Václav Mašát

předseda představenstva

Zemědělská společnost Komorno, a.s.

Chocenice 146, 336  01  Blovice

IČ: 25205773, DIČ: CZ25205773

komorno@komorno.cz

tel. 371522556, 371522740

Zpráva o podnikatelské činnosti ZS Komorno za rok 2020

Více informací naleznete v PDF dokumentu.


Zpráva o podnikatelské činnosti ZS Komorno za rok 2019

Více informací naleznete v PDF dokumentu


Zpráva o podnikatelské činnosti ZS Komorno za rok 2018

Více informací naleznete v PDF dokumentu.


Zpráva o podnikatelské činnosti ZS Komorno za rok 2017

Více informací naleznete v PDF dokumentu.


Zpráva o podnikatelské činnosti ZS Komorno za rok 2016

Více informací naleznete v PDF dokumentu.


Zpráva o podnikatelské činnosti ZS Komorno za rok 2015

Více informací naleznete v PDF dokumentu.


Účetní uzávěrka za rok 2014

Více informací naleznete v PDF dokumentu.


Základem našeho osevního postupu jsou obiloviny, řepka a kukuřice na siláž.