Pro akcionáře

Kontakty

Konání valné hromady Zemědělské společnosti Komorno, a.s.

Vážení akcionáři,

Představenstvo akciové společnosti Zemědělská společnost Komorno, a.s. se sídlem Chocenice 146, 336 01 Blovice oznamuje konání řádné Valné hromady společnosti, která se uskuteční v pátek 28. dubna 2023 od 17,00 hodin v sídle společnosti v Chocenicích. Prezence akcionářů bude probíhat od 16:00.

S pozdravem

Ing. Pavel Netrval

předseda představenstva

Zemědělská společnost Komorno, a.s.

Chocenice 146, 336  01  Blovice

IČ: 25205773, DIČ: CZ25205773

komorno@komorno.cz

tel. 371522556, 371522740

Zpráva o podnikatelské činnosti ZS Komorno za rok 2022

Více informací naleznete v PDF dokumentu.

Zpráva o podnikatelské činnosti ZS Komorno za rok 2021

Více informací naleznete v PDF dokumentu.

Zpráva o podnikatelské činnosti ZS Komorno za rok 2020

Více informací naleznete v PDF dokumentu.


Zpráva o podnikatelské činnosti ZS Komorno za rok 2019

Více informací naleznete v PDF dokumentu


Zpráva o podnikatelské činnosti ZS Komorno za rok 2018

Více informací naleznete v PDF dokumentu.


Zpráva o podnikatelské činnosti ZS Komorno za rok 2017

Více informací naleznete v PDF dokumentu.


Zpráva o podnikatelské činnosti ZS Komorno za rok 2016

Více informací naleznete v PDF dokumentu.


Zpráva o podnikatelské činnosti ZS Komorno za rok 2015

Více informací naleznete v PDF dokumentu.


Účetní uzávěrka za rok 2014

Více informací naleznete v PDF dokumentu.


Základem našeho osevního postupu jsou obiloviny, řepka a kukuřice na siláž.