Pro akcionáře

Kontakty

Konání valné hromady Zemědělské společnosti Komorno, a.s.

Valná hromada společnosti bude svolána podle skutečnosti ve zvládnutí nákazy koronavirem COVID–19 a po zrušení nouzového stavu a zákazu volného pohybu lidí. Nebude-li možnost svolat valnou hromadu do 30.6.2020 rozhodne představenstvo o dalším postupu a prostřednictvím našich webových stránek www.komorno.cz budete informováni.

Výsledek hospodaření za rok 2019 byl ziskový, dosáhl výše 81,30 % roku 2018, byl auditorem odsouhlasen a rozdělení zisku představenstvo navrhuje rozdělit pro akcionáře, členy orgánů společnosti, do fondu stabilizace a rozvoje a do rezervního fondu. Rozdělení v absolutních hodnotách je srovnatelné s rokem minulým.

Koronavirus COVID–19 dramaticky mění pracovní a společenský život v naší zemi a nás všech. Na rozdíl od ostatních nemůžeme jen tak ukončit výrobu, zamknout úřad a dvůr. Chceme Vás ubezpečit, že přijímáme celou řadu opatření, abychom i nadále mohli obdělávat pole, ošetřovat vegetaci, sít a zejména pečovat o naše zvířata. Zatím to díky pochopení našich 90 ti zaměstnanců zvládáme. Ano, máme obavy, máme i strach, nejsme na to připraveni, není to běžná pracovní a životní situace. Bereme to vážně a věříme, že i Vy akcionáři ZS Komorno, a.s. svým chováním a jednáním nám v tom pomáháte.

I nadále považujeme vlastnictví zemědělských pozemků za základ zemědělského hospodaření, a proto Vás znovu žádáme v případě Vašeho rozhodnutí o prodeji pozemků o možnost jednání s Vámi a jejich prodeji ZS Komorno, a.s..

S pozdravem a přáním pevného zdraví


Zpráva o podnikatelské činnosti ZS Komorno za rok 2018

Více informací naleznete v PDF dokumentu.


Zpráva o podnikatelské činnosti ZS Komorno za rok 2017

Více informací naleznete v PDF dokumentu.


Zpráva o podnikatelské činnosti ZS Komorno za rok 2016

Více informací naleznete v PDF dokumentu.


Zpráva o podnikatelské činnosti ZS Komorno za rok 2015

Více informací naleznete v PDF dokumentu.


Účetní uzávěrka za rok 2014

Více informací naleznete v PDF dokumentu.


Základem našeho osevního postupu jsou obiloviny, řepka a kukuřice na siláž.