O společnosti

Zemědělská společnost Komorno, a.s. hospodaří na jižním Plzeňsku na 4 400 hektarech v nadmořské výšce mezi 400 až 600 metrů.

Kontakty

Zemědělská společnost Komorno, a.s. hospodaří na jižním Plzeňsku v nadmořské výšce mezi 400 až 600 metrů. Celkem obdělává okolo 4 300 ha zemědělské půdy v 29 katastrálních územích. Více než 1 800 ha orné půdy a 600 ha TTP (trvalé travní porosty)leží ve zranitelné oblasti LFA (oblasti, které čelí značným přírodním znevýhodněním). 

Společnost provozuje smíšenou výrobu, se specializací na chov mléčného skotu. Celkem zaměstnává 96 kmenových zaměstnanců. 

Dále je provozovatelem bioplynové stanice a střešní fotovoltaické elektrárny.

Zemědělská společnost Komorno, a. s. vznikla v roce 1997, jako právní nástupce Zemědělského družstva Komorno se sídlem v Chocenicích.

Základní kapitál společnosti činí 80 mil. Kč.

Jsme jedním z největších producentů hovězího masa v Plzeňském kraji.