Rostlinná výroba

Základem našeho osevního postupu jsou obiloviny, řepka, kukuřice na siláž. Z obilovin dosahuje nevyšší oseté výměry pšenice a ječmen. Průběžně zavádíme moderní technologie, část naší mechanizace je vybavena navigační technologií.

Kontakty

Požadavek naší společnosti na úsek rostlinné výroby  je rozdělen do dvou směrů. Jednak je to produkce tržních plodin za účelem prodeje a jednak výroba objemných krmiv ve vazbě na chov skotu.

Pro zajištění obou požadavků má úsek rostlinné výroby k dispozici půdní fond, který z 80 % činí orná půda.
U ostatních ploch se jedná zejména o trvalé travní porosty a pastviny. Základem osevního postupu jsou obiloviny, řepka a kukuřice na siláž. Z ozimých obilovin dosahuje nejvyšší oseté výměry pšenice a ječmen. Z jarních obilovin se jedná zejména o ječmen jarní – sladovnický. Zhruba 20 % orné půdy zabírá produkce řepky ozimé. 

Základní složku krmné dávky skotu a BPS tvoří kukuřice. Ta je pěstována za účelem silážní produkce a to na 20% orné půdy. Ostatní produkce objemných krmiv je zajištěna plochami jetelovin a trvalých travních porostů. 

Jako doplňkové plodiny jsou pěstovány např. mák a kmín. Část produkce kmínu je následně zpracována na mleté a drcené produkty.

Pro posklizňovou úpravu obilovin a olejnin je k dispozici vlastní čistící linka a suška. Spolu s modernizací sušící technologie byla v roce 2017 vybudována čtyři skladovací sila o celkové kapacitě 5 200 tun.

Snažíme se zavádět a uplatňovat moderní technologie. Část mechanizace je vybavena navigační technologií
a monitorovacím systémem. 

Základem našeho osevního postupu jsou obiloviny, řepka a kukuřice na siláž.