Živočišná výroba

Základem živočišné výroby Zemědělské společnosti Komorno, a.s. je chov skotu o celkovém počtu cca 2900 ks. 

Kontakty

Základem živočišné výroby Zemědělské společnosti Komorno, a.s. je chov skotu o celkovém počtu cca 2900 ks. 

Nejvýznamnější složku chovu tvoří 970 ks vysokoprodukčních dojnic plemene Holštýn, které nahradilo původní plemeno Českého strakatého skotu. Jedná se o produkci mléka s uzavřeným obratem stáda.

K ustájení dojnic v rámci společnosti slouží dvě hlavní střediska – Chocenická Lhota (570 ks) a Střížovice (400 ks), kde průměrná užitkovost na dojnici a den činí 27,2 l. Celková roční produkce 9,5 mil. litrů mléka je dodávána německému odběrateli. 

Dále se společnost věnuje výkrmu býků, který probíhá na středisku Jarov. Zde se průměrný stav pohybuje okolo 500 ks. V roce 2018 zde byla zhotovena nová stáj s roštovou technologií.

Ke spásání části trvalých travních porostů je doplňkově chováno stádo skotu bez tržní produkce mléka plemene Aberdeen Angus. 

Základem našeho osevního postupu jsou obiloviny, řepka a kukuřice na siláž.