Sdělení zaměstnancům Zemědělské společnosti, a.s. a obchodním partnerům

Publikováno: 4.5.2020

Po nedávných změnách v organizační a řídící struktuře Zemědělské společnosti Komorno, a.s., spojených s ustavením vedoucího zemědělské výroby pana Ing. Jaroslava Mencla a ukončením pracovního poměru paní Ing. Terezy Kozákové sděluji, že s platností od 1. května 2020 jmenuji do funkčního zařazení

  • vedoucí úseku RV – paní Ing. Ivetu Zahálkovou
  • vedoucí úseku ŽV – pana Ivana Haase

V Chocenicích dne 30.4.2020

Ing. Václav Mašát

předseda představenstva

7.9.2020

Prodej obilovin

Zemědělská společnost Komorno, a.s. nabízí k prodeji obiloviny: ječmen – cena 460,-Kč/q vč. DPH, pšenici – cena 500,-Kč vč. DPH. TERMÍN PRODEJE: Pátek 11. 9. 2020 od 12:00 – 17:00 hod. Sobota 12. 9. 2020 od 8:00 – 12:00 hod. Prodej obilovin se uskuteční v Chocenicích jen na základě zaplacení v pokladně a pouze do ...

Detail …

4.5.2020

Sdělení zaměstnancům Zemědělské společnosti, a.s. a obchodním partnerům

Po nedávných změnách v organizační a řídící struktuře Zemědělské společnosti Komorno, a.s., spojených s ustavením vedoucího zemědělské výroby pana Ing. Jaroslava Mencla a ukončením pracovního poměru paní Ing. Terezy Kozákové sděluji, že s platností od 1. května 2020 jmenuji do funkčního zařazení vedoucí úseku RV – paní Ing. Ivetu Zahálkovou vedoucí úseku ŽV – pana Ivana Haase V Chocenicích ...

Detail …

26.7.2019

Informace - Obnova travních porostů

Jako většina zemědělců řeší i tato společnost z důvodu dlouhodobého sucha nedostatek krmiv pro odchov skotu. Stávající druhová skladba travního porostu neumožňuje docílit vyšších výnosů kvalitní píce. Na základě četných dotazů z řad občanů ohledně rozorání lučních porostů v okolí obcí Chocenice a Zdemyslice, informuje Zemědělská společnost Komorno, a.s. o následujících postupech při jejich obnově.   Do poloviny srpna ...

Detail …